آخرین خبر/ می‌روم برای مراسم
لباسی تازه به خیاط می‌دهم
شانه‌هایم را اندازه می‌گیرد
قد و دور سینه و دور کمر
«جیب هم داشته باشد؟»
«بله.»
برای سنگ‌ها
برای آخرین نامه‌ که می‌نویسم

عزیزترینم
تو زیباترین بودی
چه هنگام مرگ
چه پس از مرگ
در دیدارهای شبانه‌مان.

سارا محمدی اردهالی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید