آخرین خبر/ دم به دم نور امیدی ز نگاهت گیرم
مستی زندگی از چشم سیاهت گیرم

هر نگاهت به تنم آتش تب میریزد
بوسه ای ده که بدین شعله گواهت گیرم

گل لب را به نسیم سخنی رنجه مدار
که هزاران خبر از طرز نگاهت گیرم

مهدی سهیلی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید