آخرین خبر/ لبخند نمی زنی
و پنجره بی چاره می میرد
و شعر
بی چاره و با کتِ پاره دور می شود...
لبخند می زنی
و جان، جانانه نیست.

و عشق
آی عشق
چه بی چاره جان نمی گیرد!"مهدیه لطیفی"


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید