آخرین خبر/ جهان را به شاعران بسپارید
مطمئن باشید
چکه‌ها برچیده می‌شوند
چاقو‌ها چکه چکه آب می‌شوند
و مادران
فقط مهربانی به دنیا می‌آورند

محمد رضا عبدالملکیان


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید