آخرین خبر/ فیلم‌برداری وسیله‌ای است برای پیاده کردن ایده‌های کارگردان، به همین دلیل باید گفت فیلم‌برداری هنری است در خدمت. با چنین تعریفی آیا می‌توان در کار فیلم‌برداری از «سَبک» دَم زد؟ یعنی اصولاً سَبک فیلم‌برداری وجود دارد؟ من معتقدم که بله، وجود دارد. هنر و فن فیلم‌برداری ماهیتاً طوری است که در اجرا سلیقه‌ی مدیر فیلم‌برداری خواه‌ناخواه نقش مهمی ایفا می‌کند، به نحوی که می‌توان گفت سینمای مؤلف - اگر معنی مطلق بودن نقش کارگردان در تألیف یک فیلم از آن مستفاد شود - وقتی واقعیت پیدا می‌کند که کارگردانْ فیلم‌برداریٍ اثر خود را هم به عهده داشته باشد. بنابراین در بیش‌تر موارد این مدیر فیلم‌برداری است که شکل و قالب تصویری فیلم را طراحی و اجرا می‌کند.

دوربین مولف
نویسنده: حسین جعفریان
نشرچشمه، چاپ اول 1398
230 صفحه، وزیری شومیز
قیمت: 37000 تومان 
انتخاب از نشر چشمه

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید