آخرین خبر/ هر کدام از ما چیزی را از دست می‌دهیم که برایمان عزیز است
فرصت‌های از دست رفته،امکانات از دست رفته، احساساتی که هرگز نمی‌توانیم برشان گردانیم!

این بخشی از آن چیزیست که به آن می‌گویند زنده بودن...


کافکا در کرانه
هاروکی موراکامیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید