آخرین خبر/ تا توطئه‌ای دیگر، ‌ای دوست خداحافظ
تا ضربه‌ی کاری‌تر، ‌ای دوست خداحافظ

مِیلی به سلامت نیست، هر بار دروغی تو
یکبار به خود بنگر، ‌ای دوست خداحافظ

این حقِ من از ما نیست، تعبیرِ تو از حق است
من می‌گذرم، بگذر،‌ ای دوست خداحافظ

می‌بخشمت امّا تو، هستی که بمانی با
این کینه‌ی شرم‌آور، ‌ای دوست خداحافظ

بفروش رفاقت را، من از تو نمی‌رنجم
بس نیست همین کیفر؟‌ ای دوست خداحافظ


افشین یداللهی
برگفته از پیج اینستاگرام TimeDialogما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید