آخرین خبر/ همیشه از غم کسانی حرف می‌زنند که می‌مانند و می‌سازند اما هیچ‌وقت به غم آنهایی که می‌گذارند و می‌روند فکر کرده‌ای؟


دوستش داشتم
آنا گاوالدا
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید