آخرین خبر/ کتاب تجمل نیست، الزام است و خواندن، اعتیادی است که او هیچ وقت دلش نمی‌خواهد آن را ترک کند.


سانست پارک
پل استر
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید