آخرین خبر/ نیازی نیست انسان‌ها را امتحان کنید، کمی صبر کنید خودشان امتحانشان را پس می‌دهند ...!


مردان بدون زن
ارنست همینگویما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید