آخرین خبر/ ماریون:
یک وقت‌هایی دوست دارم یک گوشه‌ای تنهام بگذارند…یک جای دور…جایی که کسی پیدام نکنه.

ترزا:
اون هم این رو می‌دونه.

ماریون:
چی رو؟

ترزا:
کرتیس می‌دونه که دوست داری تنها باشی.

ماریون:
منظورم این نبود که واقعاً می‌خوام تنها باشم.

ترزا:
با‌ این‌همه…اون این رو می‌فهمه. می‌تونه احساس کنه که تو…

ماریون:
تنها بودن با اینکه تنها رهات کنند دو تا مسئلهٔ کاملاً متفاوته...


در میان کاغذپاره‌ها
جوردی مند
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید