آخرین خبر/ این تیزر با خوانش سطرهایی از اشعار آیینی علی معلم دامغانی، قادر طهماسبی، زکریا اخلاقی و مرتضی امیری اسفندقه همراه است.

گویندگان به ترتیب خوانش:
مرضیه رحیمی
محمد نقیان
محمدحسین موسوی تبار
المیرا شاهان


برگرفته از کانال تلگرامی poemstoryradio
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید