آخرین خبر/ آماج یا عاماج؟
«آماج»، یعنی هدف، نشانه و تیررس‌.
«عاماج» هم هیچ معنایی نداره!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید