آخرین خبر/زندگی چیزی نیست که لب طاقچه‌ی عادت از یاد من و تو برود.
زندگی جذبه دستی است که می‌چیند.
زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است!

سهراب سپهریما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید