آخرین خبر/ می‌گفتند تنها چیزی که همه‌ی دردها را دوا می‌کند عشق است! پیدا بود هنوز مبتلا نشده بودند

خداحافظ گری کوپر
رومن گاری

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید