آخرین خبر/ داستان «پاتیل‌ها را لت می‌زنم» نوشته‌ی احسان عبدی‌پور، با صدای نویسنده

روایت اول از کتاب «رست‌خیز»
نشر اطراف

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید