آخرین خبر/زمان نه می‌گذرد و نه صدایی دارد، آنکه می گذرد ما هستیم و آنچه صدا می‌دهد ساعت‌مان است ...


راز فال ورق
یوستین گوردرما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید