آخرین خبر/ نمی‌دانم آیا
اگر لحظه‌ای بال خوابیده‌ی این پرنده
به پرواز هم نه،
به خمیازه باز باشد
به هفت آسمان تو
یک ذره برمی‌خورد؟

قیصر امین‌پور

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید