آخرین خبر/ نصف اشتباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم، احساس می‌کنیم و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می‌کنیم!


به آواز باد گوش بسپار
هاروکی موراکامی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید