آخرین خبر/ به این باور رسیده ام که چیزی را نمی توانی جبران کنی و دوباره درست بگذاری اش سرجایش. حفره های زندگی ات همیشگی هستند. تو باید در اطرافش رشد کنی؛ مثل ریشه های درخت که از اطراف سیمان بیرون می‌زنند؛ باید خودت را از لا به لای شیارها بیرون بکشی.

«دختری در قطار»
اثر پائولا هاوکینز
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید