آخرین خبر/ تفاوت بازی در سینما و تئاتر و رادیو را از زبان فریبا متخصص بشنوید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید