آخرین خبر/ مهفوم رنج چیست؟ آیا امید عامل رنج است؟ گفت و گوی دکتر سروش صحت و دکتر مجتبی شکوری را دنبال کنید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید