آخرین خبر/ ارباب جان!
آدم نمی‌داند در زندگی از چه خوشحال باشد و از چه غمگین،
به دنبال خیر ، شر می‌آید و به دنبال شر، خیر

ما زیر آنچه بالا نوشته شده در جهالت به سر می‌بریم و آرزوها و خوشحالی‌ها و ناراحتی‌هایمان یکی از دیگری احمقانه‌تر است...


ژاک قضا و قدری و اربابش
دنی دیدرو
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید