آخرین خبر/ در فاصله‌ی میان هجرانت تا وصال
در من چیزی می‌شکند
که هیچ گاه ترمیم نخواهد شد...

غادة السمان


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید