آخرین خبر/ وقتی که دیگر دلواپس آن نباشیم که در چشم محبوبمان چگونه دیده شویم، معنایش این است که دیگر عاشق نیستیم!


جاودانگی
میلان کوندرا
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید