آخرین خبر/ همیشه فرصتی برای شروع کردن می‌توان یافت، درحالیکه ما اکثر اوقات به تمام کردن فکر می‌کنیم!


درون یک آیینه درون یک معما
یاستین گوردر
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید