آخرین خبر/ سایت گودریدز بزرگ‌ترین جامعه مجازی کتاب‌خوان‌های جهان شما را به راه انداختن یک کتابخانه کوچک دعوت می کند!


برگرفته از رادیو شعر و داستان poemstoryradioما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید