آخرین خبر/ تنها زیانی که هنرمند بودن می‌تواند برای شما داشته باشد این است که سبب می‌شود پیوسته اندکی غمگین باشید.


دلتنگی های نقاش خیابان چهل و هشتم
جی دی سلینجرما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید