خراسان/ گران‌فروش اولین چیزی که فروخت وجدانش بود.

سیدمصطفی صابریما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید