آخرین خبر/ انیمیشن چیست؟ پاسخ این سوال را از زبان بهرام عظیمی کارگردان و انیمیشن ساز بشنویدما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید