آخرین خبر/ روح من، کجایی؟
آیا صدایم را می‌شنوی؟
دارم با تو حرف می‌زنم
صدایت می‌کنم، آنجایی؟
من بازگشته‌ام، دوباره اینجایم.
غبار تمام سرزمین‌ها را از پاهایم زدوده‌ام، و سراغ تو آمده‌ام. با توام.
پس از سالها سرگردانی
دوباره به سوی تو آمده‌ام.
آیا باید همهء آن چه را که دیده‌ام، تجربه کرده‌ام و یا شنیده‌ام برایت بازگویم؟
تو نمی‌خواهی چیزی دربارهء طنین زندگی و دنیا بشنوی؟

اما تو یک چیز را باید بدانی:
تنها چیزی که آموخته‌ام این است که زندگی را زندگی باید کرد...!


قرمز
کارل گوستاو یونگما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید