آخرین خبر/ بهرام عظیمی از ورودش به حرفه ساخت انیمیشن می گویدما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید