آخرین خبر/ تفاوت کارگردانی فیلم و انیمیشن چیست؟ پاسخ بهرام عظیمی انیمیشن ساز را به این سوال بشنوید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید