آخرین خبر/ با تو ایمنم
و با تو سرشارم از هرچه زیبایی است...
پناهم باش؛
تا سنگینی غربت از شانه هایم فرو ریزد
و ملال تنهایی از چشم هایم...


دکلمه خسرو شکیبایی
شعر محمدرضاعبدالملکیان


از صفحه اینستاگرام time_dialogما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید