آخرین خبر/ من آمده‌ام
تا به جای پنجه‌های مرده‌ی پاییز
پنجه‌های زنده‌ی تو را بپذیرم
من آمده‌ام تازه‌تر از هر روز
تا تو را با پیشانی‌ات بخواهم
که بلندتر از رگبار است.

بیژن الهی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید