آخرین خبر/ بگذار پاسکال بگوید انسان نایی متفکر است. اشتباه می‌کند، انسان اشتباه چاپی متفکر است. هر دوره‌ی زندگی چاپ جدیدی است که چاپ قبلی را تصحیح می‌کند و خودش هم در چاپ بعدی تصحیح می‌شود، تا برسد به چاپ متن نهایی که ناشر به کرم‌ها تقدیم می‌کندش.

ماشادو د آسیس
خاطرات پس از مرگ براس کوباس


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید