آخرین خبر/ شاید شما الان در برهه سختی از زندگیتان قرار گرفته باشید، اما اجازه دهید شما را به چالش بکشم. از کلمات نه برای توصیف موقعیتتان، بلکه برای تغییر آن استفاده کنید. از این کتاب به عنوان راهنمایی روزانه در جهت اعلام پیروزیتان استفاده کنید. سلامتی را اعلام کنید. خوبی را اعلام کنید، فراوانی را اعلام کنید. با آنچه می گویید به سرنوشت خود جان می بخشید.

آرامش در پرتو ایمان
جوئل اوستین
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید