آخرین خبر/ رفته هنوز هم نفسم جا نیامده‌ست
عشق کنار وصل به ماها نیامده‌‌ست

معشوق آنچنان که تویی دیده روزگار
عاشق چو من هنوز به دنیا نیامده‌ست

صد بار وعده کرد که فردا ببینمش
صد سال پیر گشتم و فردا نیامده‌ست

یک عمر زخم بر جگرم بود و سوختم
یکبار هم برای تماشا نیامده‌ست

ای مرگ جام زهر بیاور که خسته‌ایم
امشب طبیب ما به مداوا نیامده‌ست

دلخوش به آنم از سر خاکم گذر کند
گیرم برای فاتحه ی ما نیامده‌ست

حامد عسکریما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید