آخرین خبر/ دوستی تنها چیزی است که تمام نمی‌شود. هر چیز دیگری هم از بین برود، دوست می‌ماند ؛ این یادت باشد ...


بعد از پایان
فریبا وفیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید