آخرین خبر/ زندگی خیلی چیزها یادمان می‌دهد و ما مقصریم که یاد نمیگیریم و بارها و بارها در همان تله شیرین گرفتار می آییم ...

اینس
کارلوس فوئنتسما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید