آخرین خبر/ باید آنقدر در عشق ورزیدن کوشا باشیم که دیگر خود عشق شویم نه اینکه صرفا یک عاشق باشیم، اثر زیبایی به‌ناچار از وجود زیبایی ایجاد میشود و با تبدیل شدن به عشق و خود عشق شدن، شکوفایی خود رخ می‌نماید.
تشنگی زمین نمی‌تواند آسمان را مجبور به بارش کند هر زمانی که آسمان از هر موقعی پربارتر باشد فرو می‌ریزد !

موهبت برتر
رضا رمضان‌ نژاد


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید