آخرین خبر/ شما میتوانید اتفاقی که زندگی‌تان را از مسیر اصلی‌اش خارج کرده پشت سر بگذارید. میتوانید با از دست دادن بخشی از قلبتان بدون آنکه خودتان را از بین ببرید به زندگی کردن ادامه دهید. به‌جای آنکه صرفا زنده بمانید رو به جلو حرکت کنید - شما میتوانید چون سزاوار زندگی کردن هستید.

خودت باش دختر
ریچل هالیسما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید