آخرین خبر/ ظاهر نکنم پیش رقیبان اَلَم دل
با مردم بی‌غم نتوان گفت غم دل

جا کن به دل و دیده، که غیر از تو نشاید
سلطان سراپرده‌ی چشم و حرم دل

ای صبر، کجایی؟ که ز حد می‌گذرد باز
بر دل ستم آن مه و بر من ستم دل

پای دلم افگار شد از خار ره عشق
ای کاش! درین ره نرسیدی قدم دل

در عشق تو رسوای جهانست "هلالی"
گاه از غم بسیار و گه از صبرِ کم دل

هلالی جغتایی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید