آخرین خبر/ اگر کاسه‌ی خود را بیش از اندازه پُر کنید؛ لبریز می‌شود !
چاقوی خود را بیش از حد تیز کنید؛ کند می‌شود !
در پیِ پول و راحتی باشید، دلتان هرگز آرام نمی‌گیرد
دنبال تایید دیگران باشید؛ برده آن‌ها خواهید بود !
کار خود را انجام دهید، سپس رها کنید، این تنها راه آرامش یافتن است!

تائوتچینگ
لائوتسه


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید