آخرین خبر/ لیلی رشیدی در اینستاگرامش نوشت:

وعده دیدار ما پنجشنبه ۳۰ آبان در کتابفروشی‌های سراسر کشور ؛ پویش مردمی کتابگردی .ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید