٤٠٤
٠

آخرین خبر/ تعداد کتابفروشی ها در ایران از تعداد ناشران کمتر است. بررسی شرایط نشر و فروش کتاب در ایران از زبان رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران را ببینید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید