آخرین خبر/ خدایا مرا ببخش! اگر یک تکه نان روی زمین بیفتد من خم می‌شوم آن را جمع می‌کنم و می‌بوسم، برای این است که یقین دارم این تکه نان مظهر یک قطعه از بهشت است. اما تنها گداها هستند که چنین چیزهایی را درک می‌کنند و من هم روی سخنم به گداهاست.


کتاب سرگشته راه حق
نیکوس کازانتزاکیس
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید