آخرین خبر/ من به جرات می‌گویم که در دنیا چیزی وجود ندارد که به انسان بیشتر از یافتن «معنی» وجودی خود در زندگی یاری کند. در این گفته نیچه حکمتی عظیم نفهته است که «کسی که چرایی زندگی را یافته است، با هر چگونگی خواهد ساخت.»

انسان در جستجوی معنی
ویکتور فرانکلما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید