آخرین خبر/ سؤالهایی آشنا می‌شوید که بر مبنای شرح نگرانی‌های واقعی، علل جدایی، حکایتهای دلنشین، چالش‌ها و موفقیت‌هایی است که از صدها زوج از اقشار مختلف جامعه شنیده‌ایم. این کتاب برای این نیست که ببینید چقدر پاسخهای شما و نامزدتان مانند هم است. در ضمن هیچ پاسخی درست یا اشتباه نیست. هدف از این پرسشها این است که متوجه شوید که در شرایط خاص مورد نظر، چه رفتاری دارید و دربارهٔ گذشته و آینده چگونه فکر می‌کنید. برای خشنود کردن نامزدتان پاسخهایتان را تغییر ندهید و از پاسخهای زیرکانه‌ای که بیانگر حقیقت نیستند، خودداری کنید. پاسخهای غیرواقعی به منظور پیشگیری از جروبحث به نفع هیچ‌کس نیست.

به کمک این کتاب شما و نامزدتان می‌توانید ویژگی‌های شخصیتی خود را کشف کنید و بفهمید که از ازدواج چه انتظاری دارید. سعی کنید تا خصوصیات و خواسته‌های خود را کشف کنید. وقتی دربارهٔ خودتان به این شناخت دست یافتید، می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا نامزدتان می‌تواند در رسیدن به خواسته‌هایتان شریک زندگی‌تان باشد یا نه.

۱۰۰۱ پرسش پیش از ازدواج
نویسنده: مونیکا مندزلیهی
مترجم: فرناز فرود
از مجموعه کتاب‌های "کلیدهای همسران موفق"
نشر صابرین


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید