آخرین خبر/ وقتی مردم از تمرکز کردن روی رویاهایشان دست می‌کشند، آنان در راه پرپیچ و خم ذهن‌هایشان گم می‌شوند، با کمال تعجب در یک چرخه تکراری سرگردان می‌شوند. بنابراین وقتی زندگی رنگ می‌بازد، هیجان نیز می‌میرد. تا جایی که شما در زندانی که خودتان ساخته اید به دام می‌افتید و به جای این‌که زندگی کنید، همواره به بیرون از آن چشم می‌دوزید.
منا ون پراگ
مرد، پول و شکلات


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید